Zásady ochrany osobních údajů


Poslední aktualizace 7. prosince 2023

Toto oznámení o ochraně osobních údajů pro služby sjednané přes web Jak být krásná  (www.jakBytKrasna.cz) (dále jen „Společnost“, „my„, „nám“ nebo „naše“) popisuje, jak a proč můžeme shromažďovat, ukládat, používat a/nebo sdílet („zpracovávat„) vaše informace, když používáte naše služby (dále jen „služby„), například když:

 • Navštívíte naše webové stránky na adrese https://www.jakbytkrasna.cz nebo jakékoli naše webové stránky, které odkazují na toto oznámení o ochraně osobních údajů
 • Spolupracujete se námi dalšími souvisejícími způsoby, včetně prodeje, marketingu nebo akcí

Máte otázky nebo obavy? Přečtení tohoto oznámení o ochraně osobních údajů vám pomůže porozumět vašim právům a možnostem ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s mými zásadami a postupy, nepoužívejte prosím moje služby. Pokud máte i po přečtení těchto Zásad ochrany osobních údajů nějaké dotazy nebo obavy, kontaktujte nás na andrea@NLPmind.cz.

 

Shrnutí klíčových bodů ze Zásad ochrany osobních údajů pro web a služby „www.JakBytKrasna.cz“:

Toto shrnutí obsahuje klíčové body z našeho oznámení o ochraně osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme? Když navštívíte naše Služby, používáte je nebo se v nich pohybujete, můžeme zpracovávat osobní údaje v závislosti na tom, jak komunikujete se společností Jak být krásná a Službami, na vašich volbách a na produktech a funkcích, které používáte.
Zpracováváme nějaké citlivé osobní údaje? Ne. Citlivé osobní údaje nezpracovávám.
Dostáváme nějaké informace od třetích stran? Ne. Nedostáváme žádné informace od třetích stran.
Jak zpracováváme vaše informace? Vaše údaje zpracováváme, abychom mohly poskytovat, zlepšovat a spravovat naše služby, komunikovat s vámi, za účelem zabezpečení a prevence podvodů a dodržovat zákony. S vaším souhlasem můžeme vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely. Vaše údaje zpracováváme pouze v případě, že k tomu máme platný právní důvod.
V jakých situacích a s jakými stranami sdílím osobní údaje? Informace s třetími stranami nesdílíme až na vyjmenované výjimky. Vyjmenovaná výjimka: údaje můžeme sdílet pro potřeby zajištění ubytování v souvislosti s konáním našich akcí a provozováním našich služeb.
Jak udržuju vaše informace v bezpečí? Máme zavedeny organizační a technické procesy a postupy na ochranu vašich osobních údajů. U žádného elektronického přenosu přes internet nebo technologie ukládání informací však nelze zaručit 100% bezpečnost, takže nemůžu slíbit ani zaručit, že hackeři, kyberzločinci nebo jiné neoprávněné třetí strany nebudou schopni překonat moji bezpečnost a neoprávněně shromažďovat, zpřístupňovat, krást nebo upravovat vaše informace.
Jaká jsou vaše práva? V závislosti na tom, kde se geograficky nacházíte, mohou platné zákony o ochraně osobních údajů znamenat, že máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů.
Jak můžete svá práva uplatnit? Nejjednodušší způsob, jak uplatnit svá práva, je mne kontaktovat. Každou žádost zvážím a budu na ni reagovat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Celé znění Zásad ochrany osobních údajů pro web a služby „www.JakBytKrasna.cz“:

Shrnutí v předchozí části obsahuje klíčové body z našeho celého oznámení o ochraně osobních údajů. A zde máte celé znění:


Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.jakbytkrasna.cz.

Jinak jsme Michaela Čechová (tel: 608 037 537, e-mail: michaela.cechova93@gmail.com) a Andrea Dudaško (tel: 731 171 695, e-mail: andrea@NLPmind.cz)

Jaké informace shromažďujeme

Stručně řečeno: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete.

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, když vyjádříte zájem o získání informací o nás nebo našich produktech a službách, když se účastníte aktivit v rámci služeb nebo jinak, když nás kontaktujete.

Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí se námi a službami, na volbách, které učiníte, a na produktech a funkcích, které používáte. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující:

 • jména
 • E-mailové adresy
 • Telefonní čísla
 • Fakturační adresy

Citlivé informace. Citlivé informace nezpracováváme.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné a musíte nás informovat o jakýchkoli změnách těchto osobních údajů.

Shromažďujeme informace od nezletilých

Stručně řečeno: Vědomě neshromažďujeme údaje od dětí mladších 18 let ani je neprodáváme, neposkytujeme.

Vědomě nevyžadujeme údaje od dětí mladších 18 let ani je neprodáváme ani neposkytujeme. 

Používáním služeb prohlašujete, že je vám alespoň 18 let nebo že jste rodičem nebo opatrovníkem takové nezletilé osoby a souhlasíte s tím, aby tato nezletilá závislá osoba používala služby. 

Pokud zjistíme, že byly shromážděny osobní údaje od uživatelů mladších 18 let, deaktivuji účet a přijmu přiměřená opatření k okamžitému odstranění těchto údajů z našich záznamů. Pokud se dozvíte o jakýchkoli údajích, které jsme shromáždili od dětí mladších 18 let, kontaktujte nás na adrese andrea@NLPmind.cz.

Jak zpracováváme vaše informace

Stručně řečeno: Vaše údaje zpracováváme, abychom poskytovali, zlepšovali a spravovali naše služby, komunikovali s vámi, za účelem zabezpečení a prevence podvodů a dodržování zákonů. S vaším souhlasem můžeme vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely.

Vaše osobní údaje zpracováváme z různých důvodů v závislosti na tom, jak interagujete s našimi službami, včetně:

 • Poskytování a usnadňování poskytování služeb uživateli. 
 • Reagovat na dotazy uživatelů / nabízet uživatelům podporu. 
 • Zasílání administrativních informací. 
 • Plnění a správa vašich objednávek. 
 • Povolení komunikace mezi uživateli. 
 • Chcete-li požádat o zpětnou vazbu. 
 • Zasílání marketingových a propagačních sdělení. 
 • K záchraně nebo ochraně životně důležitých zájmů jednotlivce. 

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

S kým sdílíme vaše údaje

Stručně řečeno: Informace můžeme sdílet v konkrétních situacích popsaných v této části s následujícími třetími stranami.

Vaše údaje nesdílíme s žádnými jinými třetími stranami až na tyto vyjímky:

Údaje sdílíme pro potřeby zajištění ubytování v souvislosti konání našich akcí a retreatů.

Vaše údaje můžeme s vaším souhlasem použít pro služby a produkty nabízené přes www.NLPmind.cz, www.Modernikouc.cz a www.michaelacechova.cz. V těchto případech se nejdená o sdílení se třetími stranami, neboť provozovatelé služeb na těchto webových stránkách jsou stejní, jako provozovatelé služeb na stránce www.jakbytkrasna.cz.

O jaké právní základy se opíráme

  Stručně řečeno: Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud se domníváme, že je to nezbytné a máme k tomu platný právní důvod (tj. právní základ) podle platných právních předpisů, například s vaším souhlasem, abychom vyhověly zákonům, abychom vám poskytly služby pro uzavření nebo plnění našich smluvních závazků, abychom chrániy  vaše práva nebo plnily naše oprávněné obchodní zájmy.

  Pokud se nacházíte v EU nebo Spojeném království, vztahuje se na vás tato část.

  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a britské nařízení GDPR vyžadují, abych vysvětlili platné právní základy, o které se opíráme při zpracování vašich osobních údajů. Proto se při zpracování vašich osobních údajů můžeme opírat o následující právní základy:

  • Souhlas. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud jste nám dali souhlas (tj. souhlas) k použití vašich osobních údajů pro konkrétní účel. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. 
  • Plnění smlouvy. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro splnění našich smluvních závazků vůči vám, včetně poskytování našich služeb, nebo na vaši žádost před uzavřením smlouvy s vámi.
  • Oprávněné zájmy. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to přiměřeně nezbytné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů a tyto zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy a základními právy a svobodami. Vaše osobní údaje mohu například zpracovávat pro některé z popsaných účelů za účelem:
  • Zasílání informací uživatelům o speciálních nabídkách a slevách na moje produkty a služby
  • Pochopení toho, jak uživatelé používají moje produkty a služby, abych mohla zlepšit uživatelskou zkušenost
  • Zákonné povinnosti. Vaše údaje mohu zpracovávat, pokud se domnívám, že je to nezbytné pro splnění mých zákonných povinností, jako je spolupráce s orgánem činným v trestním řízení nebo regulačním orgánem, výkon nebo obrana mých zákonných práv nebo zveřejnění vašich údajů jako důkaz v soudním sporu, kterého jsme účastníkem.
  • Životně důležité zájmy. Vaše údaje mohu zpracovávat, pokud se domnívám, že je to nezbytné k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů třetí strany, jako jsou situace zahrnující potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby.

  Jak dlouho uchováváme vaše informace

  Stručně řečeno: Vaše údaje uchovávám tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak.

  Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání (například daňové, účetní nebo jiné právní požadavky).

  Pokud nemáme žádnou trvalou legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď takové informace vymažeme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), pak vaše osobní údaje bezpečně uložím a izolujeme je od jakéhokoli dalšího zpracování, dokud nebude možné je vymazat.

  Jak udržujeme informace v bezpečí

  Stručně řečeno: Našim cílem je chránit vaše osobní údaje prostřednictvím systému organizačních a technických bezpečnostních opatření.

  Zavedly jsem vhodná a přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření určená k ochraně bezpečnosti všech osobních údajů, které zpracováváme. Navzdory našim bezpečnostním opatřením a snahám o zabezpečení vašich informací však nelze zaručit, že žádný elektronický přenos přes internet nebo technologie ukládání informací bude 100% bezpečná, takže nemůžeme slíbit ani zaručit, že hackeři, kyberzločinci nebo jiné neoprávněné třetí strany nebudou schopni překonat naše zabezpečení a nesprávně shromažďovat, zpřístupňovat, krást nebo upravovat vaše informace. I když uděláme vše pro to, abych vaše osobní údaje ochránily, přenos osobních údajů do našich služeb a z nich je na vaše vlastní riziko. Ke službám byste měli přistupovat pouze v zabezpečeném prostředí.

  Jaká jsou vaše práva na ochranu osobních údajů

  Stručně řečeno: V některých regionech, jako je Evropský hospodářský prostor (EHP), Spojené království (UK) a Kanada, máte práva, která vám umožňují lepší přístup k vašim osobním údajům a kontrolu nad nimi. Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo ukončit.

  V některých oblastech (například EHP, Spojené království a Kanada) máte podle platných zákonů o ochraně osobních údajů určitá práva. Ty mohou zahrnovat právo (i) požádat o přístup ke svým osobním údajům a získat jejich kopii, (ii) požádat o opravu nebo výmaz; (iii) omezit zpracování vašich osobních údajů; a (iv) případně na přenositelnost údajů. Za určitých okolností můžete mít také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Takovou žádost můžete podat tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených na stránkách www.jakbytkrasna.cz.

  Každou žádost zvážíme a budeme na ni reagovat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

  Odvolání vašeho souhlasu: Pokud se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který může být výslovným a/nebo předpokládaným souhlasem v závislosti na platných právních předpisech, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. 

  Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených na stránkách www.jakbytkrasna.cz.

  Upozorňujeme však, že to nebude mít vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním, ani to nebude mít vliv na zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů zpracování, než je souhlas.

  Odhlášení z odběru marketingových a propagačních sdělení: Z odběru mých marketingových a propagačních sdělení se můžete kdykoli odhlásit tak, že odpovíte „STOP“ nebo „ODHLÁSIT ODBĚR“ na SMS zprávy, které zasíláme, nebo nás kontaktujete pomocí údajů uvedených na stránkách wwwjakbytkrasna.cz.

  Poté budete odstraněni z marketingových seznamů. Můžeme s vámi však i nadále komunikovat – například abychom vám zasílali zprávy týkající se služeb, které jsou nezbytné pro správu a používání vašeho účtu, abychom mohli reagovat na požadavky na služby nebo pro jiné nemarketingové účely.

  Máte-li dotazy nebo připomínky týkající se vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete nám poslat e-mail na adresu andrea@NLPmind.cz.

  Ovládací prvky pro funkci do-not-track

   Stručně řečeno: Teď nereagujeme na signály prohlížeče DNT.

   Většina webových prohlížečů a některé mobilní operační systémy a mobilní aplikace obsahují funkci Do-Not-Track („DNT“) nebo nastavení, které můžete aktivovat, abyste signalizovali své preference ochrany osobních údajů, aby nebyly sledovány a shromažďovány údaje o vašich aktivitách při procházení internetu. V této fázi nebyla dokončena žádná jednotná technologická norma pro rozpoznávání a implementaci signálů DNT. Z tohoto důvodu v současné době nereaguji na signály prohlížeče DNT ani na žádný jiný mechanismus, který automaticky sděluje vaši volbu, že nechcete být sledováni online. Pokud bude přijat standard pro online sledování, který budu muset v budoucnu dodržovat, budu vás o tomto postupu informovat v revidované verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

   Aktualizujeme toto oznámení

   Stručně řečeno: Ano, toto oznámení budeme podle potřeby aktualizovat, abychom zůstaly v souladu s příslušnými zákony.

   Toto oznámení o ochraně osobních údajů budeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovaným datem „Revidováno“ a aktualizovaná verze vstoupí v platnost, jakmile bude k dispozici. Pokud provedeme podstatné změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, můžeme vás o tom informovat buď výrazným zveřejněním oznámení o těchto změnách, nebo přímým zasláním oznámení. Doporučujeme vám, abyste toto oznámení o ochraně osobních údajů občas kontrolovali, abyste byli informováni o tom, jak chráním vaše informace.

   Média

   Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

   Cookies

   Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

   Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

   Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

   Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

   Vložený obsah z dalších webů

   Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

   Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

    

   Máte-li dotazy, obavy nebo připomínky k tomuto oznámení, můžete nám poslat e-mail na adresu andrea@NLPmind.cz

   Andrea Dudaško, IČ: 09776338

   Fyzická osoba zapsaná podle §71 odst.2 živnostenského zákona v Živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 9 od 23. 12. 2020

   Michaela Čechová